Ett brett spektrum av vattenburna metalljoner binds hårt till en filtermatris

MAAC – Metaller

Metalljonerna tas bort från lösningen och metallerna kan återvinnas i koncentrerad form när matrisen har mättats.

Upp till 99% av metalljoner kan bindas, till exempel Ag, Al, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Mo, Mn, Sb, Pb, Pt, Ti, U, V, Zn och fler.

Typiska MAAC-tillämpningar

Metallindustri

Styra organiska/biologiska förhållanden i processvatten, stabilisera kemiska ämnen och återvinna metaller ur process- och lakvatten

Gruvdrift

Återvinnametaller från lakvatten, styra organiska/biologiska förhållanden i processvatten, stabilisera kemiska ämnen

Massa och Papper

Styra organiska/biologiska förhållanden i processvatten, återvinna metaller ur process- och lakvatten, stabilisera kemiska ämnen

Kemisk industri

Styra organiska/biologiska förhållanden i processvatten, återvinna metaller ur process- och lakvatten, stabilisera kemiska ämnen

Jordförbättring

Lösgöra metaller från fast material och återvinna metaller från uppsamlat lakvatten

Dricksvatten

Slutrena dricksvatten avseende biologiska och kemiska egenskaper

Löst och olöst organiskt material bryts ned enzymatiskt till ofarliga substanser inom 48 timmar.

Ekologisk filtersorbent av emulgerade mineraloljor, animala och vegetabiliska fetter och lösningsmedel i processvatten.