Vattenrening utan kemikalier

Om oss

Spikes & Cogs är ett cleantech-bolag specialiserat på vattenrening utan kemikalier

  • Hantering av organiska föroreningar, såsom suspenderat och löst material
  • Återvinning av ett brett spektrum av metaller/tungmetaller
  • Uppsamling av emulgerade oljor, fetter och lösningsmedel ur industriella process-, spill- och lakvatten samt yt- och grundvatten

Naturliga och ekologiska biokemiska och biologiska processer

  • Bryta ned organiskt material
  • Binda metaller och tungmetaller
  • Absorbera fettlösliga ämnen
  • Stabilisera kemiska rester i vatten

Miljömålet är att renade vatten ska kunna återgå till ekosystemet

Utgör ej en kemisk eller biologisk börda för recipienten, till exempel som ytvatten av god kvalitet, vatten för infiltration och bevattning.

Utrustningen består av flyttbara enheter som är enkla att installera

Påverkar ej befintlig utrustning eller processteknik. Komplement eller ersättning till konventionella reningsmetoder.