Processen

Från start till mål

Varje kund är mer eller mindre unik när det gäller processer, typ av föroreningar, miljömål mm. Reningsmetoderna måste därför anpassas till den specifika kundsituationen.

Vår 3-stegsmodell skräddarsyr metoderna till aktuell situation. Modellen är kostnadseffektiv och innebär att kunden inte gör några åtaganden utöver pågående steg:

  • Labbtest för genomförbarhet – analyser och primära effekter
  • Fältförsök – bekräftelse av kvalitetsparametrar i pilotskala
  • Driftsättning av FADE/MAAC/FOSS-anläggning