Miljöpolicy

Vi arbetar för ett effektivt utnyttjande av naturresurser – i handling och produktutveckling.

Arbeta för skyddandet och bevarandet av naturresurser vid långsiktigt utnyttjande samt att miljöfrågor är prioriterade vid utveckling, funktion, kvalitet och ekonomi avseende produkter och tjänster.

Arbeta för hög resurseffektivitet genom försiktigt utnyttjande av ändliga resurser, skapa/utnyttja förnyelsebara resurser samt genom återvinning och återbruk.

Fortlöpande förbättra kompetens hos personal och partners och göra konsekvensbedömningar avseende miljöfrågor samt aktivt underbygga att alla arbetsuppgifter genomförs med stort ansvar.

Arbeta för en miljövänlig utveckling genom fördomsfritt agerande och genom aktiva samarbeten med högskolor, myndigheter, organisationer och företag.

Stödja miljöorienterade projekt, agendor och program av regional, nationell och internationellt intresse och betydelse.

Fortlöpande utvärdera och förbättra arbetsmetoder, produkter och tjänster för miljöns bästa.