Soon to be launched

A Paradigm Shift Towards Ecology and Better Yield in Animal Farming

  • Upgrading Feed Nutrition
  • Eliminating Antibiotics
  • Keeping Diseases and Vets Away
  • Increasing Productivity

If you are a breeder, feed manufacturer, feed merchant or serious investor,
get in touch now: frontdesk@spikescogs.com

Avlopp och deponi

Avlopp och deponi

Återvinning av metaller, organiskt material och oljor från lakvatten

Läs mer
Massa- & Pappersindustrin

Massa- & Pappersindustrin

Nedbrytning av organiskt material till lösa fragment och minskning av slam

Läs mer
Metall- & Gruvindustri

Metall- & Gruvindustri

Effektiv rening och återvinning av metaller och emulgerade oljor

Läs mer
Spillkontroll

Spillkontroll

Sorbenter för oljespill.

Läs mer