Avlopp och deponi

Avlopp och deponi

Återvinning av metaller, organiskt material och oljor från lakvatten

Läs mer
Massa- & Pappersindustrin

Massa- & Pappersindustrin

Nedbrytning av organiskt material till lösa fragment och minskning av slam

Läs mer
Metall- & Gruvindustri

Metall- & Gruvindustri

Effektiv rening och återvinning av metaller och emulgerade oljor

Läs mer
Spillkontroll

Spillkontroll

Sorbenter för oljespill.