Oöverträffad eko-teknologi för att rena processvatten

Vi erbjuder en kostnadseffektiv och miljövänlig hantering av processvatten, spill- och lakvatten

Återvinning av metaller, organiskt material och oljor från lakvatten.

Nedbrytning av organiskt material till lösa fragment och minskning av slam.

Effektiv rening och återvinning av metaller och emulgerade oljor.