Oöverträffad bioteknologi för att ta bort föroreningar i processvatten

Teknologi

Unik kombination av högpotenta enzymer och ekologisk filtermatris ger stora kostnadsbesparingar på kort tid.

Löst och olöst organiskt material bryts ned enzymatiskt till ofarliga substanser inom 48 timmar.

Ett brett spektrum av vattenburna metalljoner binds hårt till en filtermatris, dvs. jonerna tas bort från lösningen.

Ekologisk filtersorbent av emulgerade mineraloljor, animala och vegetabiliska fetter och lösningsmedel i processvatten.