Hem / Teknologi / MAAC – Metaller

MAAC – Metaller

MAACEtt brett spektrum av vattenburna metalljoner binds hårt till en filtermatris, dvs. jonerna tas bort från lösningen. När matrisen har mättats, kan metallerna återvinnas i koncentrerad form. Upp till 99% av metalljoner kan bindas, t.ex. Ag, Al, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Mo, Mn, Sb, Pb, Pt, Ti, U, V, Zn och fler.

Typiska MAAC-tillämpningar

Metallindustri

Styra organiska/biologiska förhållanden i processvatten, stabilisera kemiska ämnen och återvinna metaller ur process- och lakvatten

Gruvdrift

Återvinnametaller från lakvatten, styra organiska/biologiska förhållanden i processvatten, stabilisera kemiska ämnen

Massa och Papper

Styra organiska/biologiska förhållanden i processvatten, återvinna metaller ur process- och lakvatten, stabilisera kemiska ämnen

Kemisk industri

Styra organiska/biologiska förhållanden i processvatten, återvinna metaller ur process- och lakvatten, stabilisera kemiska ämnen

Jordförbättring

Lösgöra metaller från fast material och återvinna metaller från uppsamlat lakvatten

Dricksvatten

Slutrena dricksvatten avseende biologiska och kemiska egenskaper