Hem / Teknologi / FOSS – Oljor, fetter och lösningsmedel

FOSS – Oljor, fetter och lösningsmedel

FOSSEkologisk filtersorbent av emulgerade mineraloljor, animala och vegetabiliska fetter och lösningsmedel i processvatten. Absorberar korta och långa fettlösliga kolkedjor i öppna eller trycksatta system.

Den uppsamlade produkten innehåller ytterst lite vatten och passar därför utmärkt som bränsle.

FOSS är anpassad för att användas tillsammans med konventionella skimmers och separationspumpar.

Typiska FOSS-tillämpningar

Oljeindustri & Raffinaderi

Absorbera oljerester från crackvatten och oljeriggar

Livsmedelsindustrin

Absorbera fettlösliga ämnen i process- och lakvatten

Slakteri

Förtjocka och absorbera fetter och fettlösliga ämnen i spillvatten

Metallindustrin

Absorbera oljerester i skärvätskor och processvatten

Marksanering

Absorbera oljespill och/eller bryta ned oljerester

Biltvätt/Verkstad

Absorbera fettrester och lösningsmedel i tvättvatten, oljespill mm.