Hem / Om oss

Om oss

Spikes & Cogs är ett cleantech-bolag som har specialiserat sig på hantering av organiska föroreningar, såsom suspenderat och löst material, återvinning av ett brett spektrum av metaller/tungmetaller samt uppsamling av emulgerade oljor, fetter och lösningsmedel ur industriella process-, spill- och lakvatten samt yt- och grundvatten.

Vi tillämpar naturliga och ekologiska biokemiska och biologiska processer för att bryta ned organiskt material, återvinna metaller, absorbera fettlösliga ämnen och stabilisera kemiska rester i vatten. Miljömålet är att renade vatten ska kunna återgå till ekosystemet utan att utgöra en kemisk eller biologisk börda för recipienten, t.ex. som ytvatten av god kvalitet, vatten för infiltration och bevattning.

Spikes & Cogs utrustning är flyttbara add-on-enheter som är enkla att installera utan att påverka befintlig utrustning eller processteknik, dvs utgör komplement eller ersättning till konventionella reningsmetoder.